Sekretesspolicy

Sekretess gällande Internetanvändarna som besöker vår hemsida är oerhört viktig. Nedan finns information om personuppgifter som arkiveras vid registreringen. Vi betonar att vi inte vidarebefordrar de här uppgifterna till andra enheter och delar dem inte för kommersiella ändamål.

Sekretess för personuppgifter

Alla personuppgifter arkiveras med samtycke av användaren och används uteslutande av utgivarportal. Personuppgifter behövs för att identifiera Internetanvändare som besöker Portal. De uppgifter som används främst är: användarnamn och e-post. Personuppgifter delas inte med någon utomstående. Alla besökare av Portalen har rättigheter som fastställs i lagen om skydd av personuppgifter.

Samarbete med Google

Portalen använder Google Analytics – bevakningstjänst för visning av internetsidor som tillhandahålls av Google, Inc. I denna process använder Google Analytics “cookies” – filer som tillåter en webbplats att spåra Användarnas användningssätt. Google Inc. kan dela information till en tredje part, endast när det krävs enligt lag.

„Cookies”

Vi använder “cookies” för att samla in information om dina personliga preferenser och intressen gällande användningssätt av Portalen. Dessa filer arkiverar: personlig webbläsarinställningar och tips för automatisk ifyllning av fält i formulär.

Frågor om sekretesspolicyn

Om du har några frågor eller tvivel, vänligen kontakta oss. Vi kommer att svara på alla frågor om sekretesspolicy på vår hemsida. Du kan ställa frågor via fliken “Kontakt”. Användning av Portalen innebär en acceptering av de regler som beskrivs ovan.